Condiții de admitere (IF și ID)

Concurs pe bază de dosar 100% media examenului de bacalaureat

La medii egale, departajarea se face în funcție de notele de la examenul de bacalaureat:
 • Prima notă selectată de către candidat, la înscriere;
 • A doua notă selectată de către candidat, la înscriere;
 • A treia nota selectată de către candidat, la înscriere;
 • Nota la matematică de la examenul de bacalaureat

Număr de locuri disponibile septembrie 2018 Învățământ cu Frecvență
Tehnologia construcțiilor de mașini
Prezentare video
Total: 99
Fără taxă: 44
Cu taxă: 52
Rromi: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 1
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Absolvenți de la licee situate în mediul rural: 2
Mașini – unelte și sisteme de producție
Prezentare video
Total: 37
Fără taxă: 15
Cu taxă: 19
Rromi: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 1
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Absolvenți de la licee situate în mediul rural: 2
Ingineria și managementul calității
Prezentare video
Total: 30
Fără taxă: 0
Cu taxă: 26
Rromi: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 1
Români de pretutindeni
(cu bursă): 1
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Absolvenți de la licee situate în mediul rural: 2

Inginerie economică industrială
Prezentare video
Total: 54
Fără taxă: 29
Cu taxă: 23
Rromi: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 1
Români de pretutindeni
(cu bursă): 1
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Absolvenți de la licee situate în mediul rural: 0
Ingineria și managementul afacerilor
Prezentare video
Total: 63
Fără taxă: 0
Cu taxă: 61
Rromi: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Absolvenți de la licee situate în mediul rural: 2
Construcții aerospațiale
Prezentare video
Total: 35
Fără taxă: 2
Cu taxă: 27
Rromi: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 1
Români de pretutindeni
(cu bursă): 1
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 1
Absolvenți de la licee situate în mediul rural: 2

 

Taxe

Taxa de înscriere: 200 de lei
Taxa de școlarizare: 3.000 de lei/an
Taxa de școlarizare se poate achita prin virament bancar sau la casieria din Rectorat. (Date pentru achitare taxe în cont, TERMENE pt. achitare TAXA SCOLARIZARE).

Condiții de admitere

Concurs pe bază de dosar și interviu:

 • 40% media obținută la examenul de diplomă / licență
 • 60% media obținută la interviu
La medii egale, departajarea se face în funcție de:
 1. media anilor de studiu din ciclul de licență
 2. nota obținută la proba scrisă din cadrul examenului de diplomă / licență
 3. Nota obținută la interviu

Metodologia de admitere (ITMI-Metodologie_Admitere_Master.pdf)

Pentru sesiunea septembrie 2018, proba de interviu se va desfasura luni, 10 septembrie, incepand cu ora 09:00, in corpul A, etaj II, Colina Universitatii. 

Lista candidatilor inscrisi la masterat la concursul de admitere septembrie 2018.

 
Tematica pentru admitere

Număr de locuri disponibile septembrie 2018 Învățământ cu Frecvență (IF)
Ingineria fabricației inovative
Total: 19
Fără taxă: 6
Cu taxă: 12
Rromi: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 1
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Ingineria proceselor de fabricație avansate
Total: 4
Fără taxă: 1
Cu taxă: 3
Rromi: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Managementul calității

Total: 20
Fără taxă: 0
Cu taxă: 19
Rromi: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE CPV: 1
Managementul afacerilor în industrie
Total: 19
Fără taxă: 0
Cu taxă: 18
Rromi: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 1
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0

Taxe
 • Taxa de înscriere: 200 lei
 • Taxa de școlarizare: 3.000 lei/an

Taxa de școlarizare se poate achita prin virament bancar sau la casieria din Rectorat (Date pentru achitare taxe în cont. pdf, TERMENE pt. achitare TAXA SCOLARIZARE.pdf).

 

 

Criterii de admitere

Media de admitere la doctorat se obține ca medie aritmetică dintre:

 • media obținută la examenul de specialitate (media aritmetică a notelor membrilor comisiei de admitere);
 • media obținută la examenul de disertație (unde este cazul);
 • media obținută la examenul de licență.

Media de admitere constituie criteriul de admitere și de ierarhizare a candidaților pentru repartizarea locurilor scoase la concurs (bugetate şi cu taxă) și a burselor de studii doctorale, conform criteriilor specifice.

Candidații care obțin la colocviul de specialitate o medie mai mică de nota 8 (opt) sunt declarați respinși.

Taxe de școlarizare
 • Inginerie industrială / Inginerie și management – 3.500 lei/an

 

Taxa de școlarizare se poate achita prin virament bancar sau la casieria din Rectorat (Date pentru achitare taxe în cont. pdf, TERMENE pt. achitare TAXA SCOLARIZARE.pdf).