Informații pentru admitere

admitere

Condiții de admitere (IF și ID)

Concurs pe bază de dosar 100% media examenului de bacalaureat

La medii egale, departajarea se face în funcție de notele de la examenul de bacalaureat:
 • Prima notă selectată de către candidat, la înscriere;
 • A doua notă selectată de către candidat, la înscriere;
 • A treia nota selectată de către candidat, la înscriere;
 • Nota la matematică de la examenul de bacalaureat

 

Taxe

Taxa de înscriere: 200 de lei
Taxa de școlarizare: 3.000 de lei/an
Taxa de școlarizare se poate achita prin virament bancar sau la casieria din Rectorat. (Date pentru achitare taxe în cont, TERMENE pt. achitare TAXA SCOLARIZARE).

Condiții de admitere

Concurs pe bază de dosar și interviu:

 • 40% media obținută la examenul de diplomă / licență
 • 60% media obținută la interviu
La medii egale, departajarea se face în funcție de:
 1. media anilor de studiu din ciclul de licență
 2. nota obținută la proba scrisă din cadrul examenului de diplomă / licență
 3. Nota obținută la interviu

Metodologia de admitere (ITMI-Metodologie_Admitere_Master.pdf)

Tematica pentru admitere

Taxe
 • Taxa de înscriere: 200 lei
 • Taxa de școlarizare: 3.000 lei/an

Taxa de școlarizare se poate achita prin virament bancar sau la casieria din Rectorat (Date pentru achitare taxe în cont. pdf, TERMENE pt. achitare TAXA SCOLARIZARE.pdf).

 

 

Criterii de admitere

Media de admitere la doctorat se obține ca medie aritmetică dintre:

 • media obținută la examenul de specialitate (media aritmetică a notelor membrilor comisiei de admitere);
 • media obținută la examenul de disertație (unde este cazul);
 • media obținută la examenul de licență.

Media de admitere constituie criteriul de admitere și de ierarhizare a candidaților pentru repartizarea locurilor scoase la concurs (bugetate şi cu taxă) și a burselor de studii doctorale, conform criteriilor specifice.

Candidații care obțin la colocviul de specialitate o medie mai mică de nota 8 (opt) sunt declarați respinși.

Taxe de școlarizare
 • Inginerie industrială / Inginerie și management – 3.500 lei/an

 

Taxa de școlarizare se poate achita prin virament bancar sau la casieria din Rectorat (Date pentru achitare taxe în cont. pdf, TERMENE pt. achitare TAXA SCOLARIZARE.pdf).