Candidații admiși trebuie să citească cu mare atenție contractul de admitere și pe cel de școlarizare. Aceste documente conțin informații importante despre procedurile de admitere și, respectiv, desfășurarea studiilor universitare.

După confirmarea locului prin depunerea actului de studii în original (loc bugetat) sau achitarea primei tranșe (loc cu taxă), candidatul va avea disponibil în contul de admitere contractul de școlarizare care trebuie semnat și încărcat, conform celor stipulate în contractul de admitere.

Candidații admiși care au optat pentru modulul de pregătire psihopedagogică (nivel I și II - învățământ cu frecvență) vor putea afla mai multe informații despre derularea acestui modul pe pagina web DPPD, în intervalul 1-10 septembrie 2021, la această adresă:
https://didactic.unitbv.ro/departamentul-pentru-pregatirea-personalului-didactic/despre-noi

Candidații admiși în anul I trebuie să încarce în aplicația de admitere contractul de studii semnat, până la data de 30 septembrie. Contractul trebuie adus și fizic la facultate în perioada 1...8 octombrie 2021. Depunerea documentelor necesare în format fizic la dosarul de înscriere se poate face zilnic, între orele 12:00 și 15:00, corp A, etaj II, Colina Universității.  Toți candidații admiși sunt rugați să aducă la dosar și fișa de înscriere tipărită. 

Precizări privind restituirile de taxe

Restituirea primei tranșe achitate din taxa de școlarizare pentru candidații admiși în sesiunea septembrie, care se retrag, poate fi solicitată până la data de 18 septembrie, ora 13:00. Restituirea primei tranșe achitate din taxa de școlarizare pentru candidații care au trecut de pe loc cu taxă pe loc fără taxă poate fi solicitată până la data de 12 noiembrie 2021. Detalii privind procedura care trebuie urmată se găsesc aici (în secțiunea Taxe).

Precizări suplimentare pentru candidați

 
  • • Inginerie industrială
  • • Inginerie și management