Candidații admiși în anul I trebuie să încarce în aplicația de admitere contractul de studii semnat, până la data de 2 octombrie. Depunerea documentelor necesare în format fizic la dosarul de înscriere se poate face zilnic, între orele 13:00 și 15:00 la decanatul facultății, corp A, etaj II, Colina Universității (cu intrarea prin corpul C).

Având în vedere contextul situației epidemiologice, determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, accesul în clădire este permis doar cu mască. 

Informații privind achitarea primei tranșe din taxa de școlarizare

Candidații admiși pe loc cu taxă trebuie să achite prima tranșă din taxa de școlarizare (1000 Ron) și să încarce dovada plății în contul de admitere (cu excepția plății online prin platforma de admitere). Candidații cu vârsta sub 26 de ani, orfani de ambii părinți, respectiv candidații proveniți din sistemul de protecție socială, care sunt admiși pe loc cu taxă și doresc confirmarea acestuia, pot beneficia de AMÂNAREA PÂNĂ LA 01.10.2020 a plății primei tranșe (1000 RON) din taxa anuală de școlarizare.  În acest scop, trebuie să încarce în contul din platforma de înscriere, la Pasul 8, la secțiunea cu DOVADA PLĂȚII taxei de școlarizare, o cerere olografă semnată prin care solicită această amânare. Cererea trebuie să conțină: numele și prenumele candidatului, numărul de legitimație, numele facultății și al programului de studii pentru care se solicită amânarea și trebuie să fie însoțită de copiile scanate după certificatele de deces sau după adeverința din care rezultă proveniența din sistemul de protecție socială.

După confirmarea locului prin depunerea actului de studii în original (loc bugetat) sau achitarea primei tranșe (loc cu taxă), candidatul va avea disponibil în contul de admitere contractul de școlarizare care trebuie semnat și încărcat, conform celor stipulate în contractul de admitere.

Candidații admiși trebuie să citească cu mare atenție contractul de admitere și pe cel de școlarizare. Aceste documente conțin informații importante despre procedurile de admitere și, respectiv, desfășurarea studiilor universitare.

Pentru restituirea taxei de școlarizare achitate în cazul candidaților care în fazele următoare de repartizare au trecut de pe un loc cu taxă pe un loc fără taxă este necesară completarea, semnarea și trimiterea prin email, la f-itmi@unitbv.ro, a unei cereri tip, însoțită de dovada plății (dacă plata nu s-a efectuat online prin platforma de admitere). 

 Model cerere restituire taxă 

Precizări suplimentare pentru candidați