Burse

Tipuri de burse       Regulamentul de acordare a burselor       Vezi listă bursieri

 

Text/informații despre burse (specific facultății). Criterii de acordare și departajare în caz de medii egale.

Bursele se acordă în conformitate cu Regulamentul privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin material, aprobat în şedința Senatului universității.

Împărțirea fondului de burse, atribuit Facultății de Inginerie Tehnologică și Management Industrial se face proporțional cu numărul de studenți, pentru fiecare program şi an de studiu, respectând procentul alocat pentru fiecare tip de bursă, conform regulamentului în vigoare.