Burse

Tipuri de burse

 Bursele se acordă în conformitate cu Regulamentul privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin material, aprobat în şedința Senatului universității.

Începând cu anul universitar 2023/2024 bursele se vor acorda conform noilor criterii aprobate prin Ordinul ME nr.6463, care poate fi consultat aici.

Împărțirea fondului de burse, atribuit Facultății de Inginerie Tehnologică și Management Industrial se face proporțional cu numărul de studenți, pentru fiecare ciclu de studii (licență și masterat) program şi an de studii, respectând procentul alocat pentru fiecare tip de bursă, conform regulamentului în vigoare.

Media minimă de acordare a burselor pentru rezultate academice este 8:00, conform HCF nr.37/10.10.2023.