A V-a ediție a Conferinței internaționale Computing and Solutions in Manufacturing Engineering - CoSME'20 7-10 octombrie 2020

CoSME'20

7-10 octombrie 2020, Aula „Sergiu T. Chiriacescu”

Conferința este organizată de Universitatea Transilvania din Brașov în parteneriat cu Shenyang Jianzhu University din China, prin Facultatea de Inginerie Tehnologică și Management Industrial, Departamentul Ingineria fabricației și Centrul de Cercetare științifică Tehnologii și sisteme avansate de fabricație, respectiv School of Mechanical Engineering și Joint International Research Laboratory of Modern Construction Engineering Equipment and Technology (dezvoltat in parteneriat cu Universitatea Transilvania). Lucrările prezentate la conferință vor fi publicate on-line, în prestigioasa publicație IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (MSE) - http://iopscience.iop.org/journal/1757-899X.

Evenimentul s-a consacrat ca un forum de discuții între specialiști din domeniul Ingineria fabricației și din domenii conexe, în care se vor prezenta noi soluții tehnice din arii precum Tehnologiile CAD/CAE/ CAPP/CAM/CAx. Tehnologii avansate de fabricație, Tehnologii aditive și neconvenționale, Reverse engineering, Inginerie virtuală, Ingineria calității și fiabilitate, Inginerie aerospațială, Tehnologii de presare la rece și domenii înrudite.

Conferința CoSME'20 va fi, de asemenea, un bun prilej pentru întâlniri între membrii unor rețele CEEPUS/Erasmus+, membrii unor echipe de proiecte aflate in derulare sau ale cadrelor didactice și cercetătorilor cu parteneri Erasmus+ în vederea inițierii de noi parteneriate și cooperări științifice internaționale.

Conferința se va desfășura sub auspiciile și cu sprijinul Asociației Universitare de Ingineria Fabricației – AUIF.

Mai multe detalii despre conferință pot fi găsite la http://www.cosme.ro/en/index.html