Informații pentru admitere

admitere

Organizăm o nouă sesiune de înscrieri la studii de licență!

Dacă nu te-ai înscris la facultate în sesiunea iulie sau ai promovat bacalaureatul în august, te așteptăm la înscrieri în perioada:

12 septembrie, între orele 9:00 - 15:00,

13  septembrie, între orele 9:00 și 13:00,

în corpul A, etaj II, Colina universității.

Avem locuri libere fără taxă la Tehnologia construcțiilor de mașini, Sisteme de producție digitale, Inginerie economică industrială. Numărul de locuri îl găsești mai jos, pe această pagină.

 Mai multe informații găsești pe pagina de admitere a universitățiihttps://admitere.unitbv.ro/ 

pdfStatistica inscrieri concurs de admitere septembrie 2019

pdfPlanificare Interviu Master septembrie 2019

Candidatii care au sustinut examenul de bacalaureat in sesiunea septembrie 2019 si carora nu li s-a eliberat ADEVERINTA sau DIPLOMA DE BACALAUREAT, se pot inscrie la concursul de admitere septembrie 2019 astfel:

1. Comisia de admitere va verifica, lista si pune la dosar un printscreen (copie a imaginii) de pe site-ul ministerului cu notele obtinute de candidat la examenul de bacalaureat – sesiunea septembrie 2019 (http://bacalaureat.edu.ro/IndexHarta.aspx)
2. Celelalte note necesare in procesul de inscriere vor fi inlocuite cu ZERO daca nu exista un document doveditor pentru acestea.
3. La confirmarea locului, candidatul va prezenta diploma de bacalaureat obtinuta intre timp.


 Numărul de locuri disponibile în sesiunea septembrie 2019:

Condiții de admitere (IF și ID)

Concurs pe bază de dosar 100% media examenului de bacalaureat

La medii egale, departajarea se face în funcție de notele de la examenul de bacalaureat:
 • Prima notă selectată de către candidat, la înscriere;
 • A doua notă selectată de către candidat, la înscriere;
 • A treia nota selectată de către candidat, la înscriere;
 • Nota la matematică de la examenul de bacalaureat 

 

Număr de locuri disponibile Învățământ cu Frecvență (IF) 1
Tehnologia construcțiilor de mașini
Prezentare video
Total: 73
Fără taxă: 22
Cu taxă: 50
Rromi: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Absolvenți de la licee situate în mediul rural: 1
Sisteme de producție digitale
Prezentare video
Total: 35
Fără taxă: 11
Cu taxă: 24
Rromi: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Absolvenți de la licee situate în mediul rural: 0
Ingineria și managementul calității
Prezentare video
Total: 28
Fără taxă: 0
Cu taxă: 28
Rromi: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Absolvenți de la licee situate în mediul rural: 0

Număr de locuri disponibile Învățământ cu Frecvență (IF) 2
Inginerie economică industrială
Prezentare video
Total: 56
Fără taxă: 30
Cu taxă: 26
Rromi: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Absolvenți de la licee situate în mediul rural: 0
Ingineria și managementul afacerilor
Prezentare video
Total: 56
Fără taxă: 0
Cu taxă: 55
Rromi: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Absolvenți de la licee situate în mediul rural: 1
Construcții aerospațiale
Prezentare video
Total: 25
Fără taxă: 0
Cu taxă: 25
Rromi: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Absolvenți de la licee situate în mediul rural: 0

Număr de locuri Învățământ la distanță (IDD)

Inginerie economică industrială

Total: 27
Fără taxă: 0
Cu taxă: 27

Taxe

Taxa de înscriere: 200 de lei
Taxa de școlarizare: 3.500 de lei/an
Taxa de școlarizare se poate achita prin virament bancar sau la casieria din Rectorat. (Date pentru achitare taxe în cont, TERMENE pt. achitare TAXA SCOLARIZARE).

 

Condiții de admitere

Concurs pe bază de dosar și interviu:

 • 40% media obținută la examenul de diplomă / licență
 • 60% media obținută la interviu
La medii egale, departajarea se face în funcție de:
 1. media anilor de studiu din ciclul de licență
 2. nota obținută la proba scrisă din cadrul examenului de diplomă / licență
 3. Nota obținută la interviu

Metodologia de admitere (ITMI-Metodologie_Admitere_Master.pdf)

Pentru sesiunea iulie 2019, proba de interviu se va desfășura luni, 22 iulie, începând cu ora 08:00, conform unei planificări care va fi afișată în timp util. 

 
Tematica pentru admitere

Număr de locuri disponibile Învățământ cu Frecvență (IF-master)
Ingineria fabricației inovative
Total: 5
Fără taxă: 0
Cu taxă: 3
Rromi: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 1
Candidati cu an pregătitor: 1
Ingineria proceselor de fabricație avansate
Total: 3
Fără taxă: 0
Cu taxă: 3
Rromi: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Managementul calității

Total: 23
Fără taxă: 0
Cu taxă: 21
Rromi: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 1
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE CPV: 1
Managementul afacerilor în industrie
Total: 21
Fără taxă: 0
Cu taxă: 20
Rromi: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 1
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0

Taxe
 • Taxa de înscriere: 200 lei
 • Taxa de școlarizare: 3.500 lei/an

Taxa de școlarizare se poate achita prin virament bancar sau la casieria din Rectorat (Date pentru achitare taxe în cont. pdf, TERMENE pt. achitare TAXA SCOLARIZARE.pdf).

 

 

Criterii de admitere

Media de admitere la doctorat se obține ca medie aritmetică dintre:

 • media obținută la examenul de specialitate (media aritmetică a notelor membrilor comisiei de admitere);
 • media obținută la examenul de disertație (unde este cazul);
 • media obținută la examenul de licență.

Media de admitere constituie criteriul de admitere și de ierarhizare a candidaților pentru repartizarea locurilor scoase la concurs (bugetate şi cu taxă) și a burselor de studii doctorale, conform criteriilor specifice.

Candidații care obțin la colocviul de specialitate o medie mai mică de nota 8 (opt) sunt declarați respinși.

Taxe de școlarizare
 • Inginerie industrială / Inginerie și management – 3.500 lei/an

 

Taxa de școlarizare se poate achita prin virament bancar sau la casieria din Rectorat (Date pentru achitare taxe în cont. pdf, TERMENE pt. achitare TAXA SCOLARIZARE.pdf).