Informații pentru admitere

admitere

Te așteptăm la înscrieri în sesiunea iulie 2019, în perioada 15...20 iulie, între orele 9 și 15, în corpul A, etaj II, Colina universității. Mai multe informații găsești pe pagina de admitere a universității: https://admitere.unitbv.ro/

pdfStatistica inscrieri concurs de admitere Iulie 2019

pdfPlanificare Interviu Master IPF

pdfPlanificare Interviu Master MAI

pdfPlanificare Interviu Master MCA

pdfPlanificare Interviu Master IFI

Accesul candidaților în corpul de clădire se va face pe baza actului de identitate și a legitimației de concurs / fișei de înscriere.


 

Condiții de admitere (IF și ID)

Concurs pe bază de dosar 100% media examenului de bacalaureat

La medii egale, departajarea se face în funcție de notele de la examenul de bacalaureat:
 • Prima notă selectată de către candidat, la înscriere;
 • A doua notă selectată de către candidat, la înscriere;
 • A treia nota selectată de către candidat, la înscriere;
 • Nota la matematică de la examenul de bacalaureat

Număr de locuri disponibile iulie 2019 Învățământ cu Frecvență 1
Număr de locuri Învățământ cu Frecvență 1
Tehnologia construcțiilor de mașini
Prezentare video
Total: 120
Fără taxă: 64
Cu taxă: 53
Rromi: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 1
Români de pretutindeni
(cu bursă): 1
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Absolvenți de la licee situate în mediul rural: 1
Sisteme de producție digitale
Prezentare video
Total: 37
Fără taxă: 25
Cu taxă: 24
Rromi: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 1
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Absolvenți de la licee situate în mediul rural: 1
Ingineria și managementul calității
Prezentare video
Total: 29
Fără taxă: 29
Cu taxă: 29
Rromi: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 1
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Absolvenți de la licee situate în mediul rural: 1

Număr de locuri disponibile iulie 2019 Învățământ cu Frecvență 2
Inginerie economică industrială
Prezentare video
Total: 90
Fără taxă: 61
Cu taxă: 28
Rromi: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 1
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Absolvenți de la licee situate în mediul rural: 0
Ingineria și managementul afacerilor
Prezentare video
Total: 90
Fără taxă: 27
Cu taxă: 61
Rromi: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 1
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Absolvenți de la licee situate în mediul rural: 1
Construcții aerospațiale
Prezentare video
Total: 60
Fără taxă: 25
Cu taxă: 32
Rromi: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 1
Români de pretutindeni
(cu bursă): 1
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Absolvenți de la licee situate în mediul rural: 1

Număr de locuri Învățământ la distanță (IDD)

Inginerie economică industrială

Total: 100
Fără taxă: 0
Cu taxă: 100

 

Taxe

Taxa de înscriere: 200 de lei
Taxa de școlarizare: 3.500 de lei/an
Taxa de școlarizare se poate achita prin virament bancar sau la casieria din Rectorat. (Date pentru achitare taxe în cont, TERMENE pt. achitare TAXA SCOLARIZARE).

Condiții de admitere

Concurs pe bază de dosar și interviu:

 • 40% media obținută la examenul de diplomă / licență
 • 60% media obținută la interviu
La medii egale, departajarea se face în funcție de:
 1. media anilor de studiu din ciclul de licență
 2. nota obținută la proba scrisă din cadrul examenului de diplomă / licență
 3. Nota obținută la interviu

Metodologia de admitere (ITMI-Metodologie_Admitere_Master.pdf)

Pentru sesiunea iulie 2019, proba de interviu se va desfășura luni, 22 iulie, începând cu ora 08:00, conform unei planificări care va fi afișată în timp util. 

 
Tematica pentru admitere

Număr de locuri disponibile iulie 2019 Învățământ cu Frecvență (IF-master)
Ingineria fabricației inovative
Total: 55
Fără taxă: 41
Cu taxă: 12
Rromi: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 1
Candidati cu an pregătitor: 1
Ingineria proceselor de fabricație avansate
Total: 20
Fără taxă: 16
Cu taxă: 4
Rromi: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Managementul calității

Total: 50
Fără taxă: 26
Cu taxă: 22
Rromi: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 1
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE CPV: 1
Managementul afacerilor în industrie
Total: 60
Fără taxă: 36
Cu taxă: 23
Rromi: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 1
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0

Taxe
 • Taxa de înscriere: 200 lei
 • Taxa de școlarizare: 3.500 lei/an

Taxa de școlarizare se poate achita prin virament bancar sau la casieria din Rectorat (Date pentru achitare taxe în cont. pdf, TERMENE pt. achitare TAXA SCOLARIZARE.pdf).

 

 

Criterii de admitere

Media de admitere la doctorat se obține ca medie aritmetică dintre:

 • media obținută la examenul de specialitate (media aritmetică a notelor membrilor comisiei de admitere);
 • media obținută la examenul de disertație (unde este cazul);
 • media obținută la examenul de licență.

Media de admitere constituie criteriul de admitere și de ierarhizare a candidaților pentru repartizarea locurilor scoase la concurs (bugetate şi cu taxă) și a burselor de studii doctorale, conform criteriilor specifice.

Candidații care obțin la colocviul de specialitate o medie mai mică de nota 8 (opt) sunt declarați respinși.

Taxe de școlarizare
 • Inginerie industrială / Inginerie și management – 3.500 lei/an

 

Taxa de școlarizare se poate achita prin virament bancar sau la casieria din Rectorat (Date pentru achitare taxe în cont. pdf, TERMENE pt. achitare TAXA SCOLARIZARE.pdf).