Inginerie și management industrial

Din punct de vedere didactic departamentul Inginerie și management industrial (IMI) coordonează trei programe de studii de licență și un program de masterat, din două domenii. În cadrul perfecționării postuniversitare prin doctorat, în departamentul IMI își desfășoară activitatea 5 conducători de doctorat în 2 domenii prioritare – Inginerie industrială și Inginerie şi management.

Membrii Consiliului Departamentului de Inginerie și Management Industrial:

 • • Conf.dr.ing.ec. Flavius Aurelian SÂRBU - Director departament
 • • Prof.dr.ing. Adriana FLORESCU - Coordonator Centru de Cercetare C05b - Inginerie Economica și Sisteme de Producție
 • • Șef lucr. dr.ing. Magdalena BARBU - Coordonator relatii cu mediul economic si industrial
 • • Șef lucr. dr. ing. Cristina GĂVRUȘ - Secretat știinșțfic
 • • Șef lucr.dr.ing.ec. Cătălin GHEORGHE - Reprezentant CIER - Consorțiul de Inginerie Economică din România

Program audiențe:

Marți, 12.00 – 14.00, sala VI08 - HIBROM
Inscrierile în audiență se fac la tel. 0268.477113 sau 0268.412921 int.187 sau pe e-mail: info-dimi@unitbv.ro


Membrii Colectivului Departamentului de Inginerie și Management Industrial:

 • • Prof.dr.ing. Calefariu Gavrilă
 • • Șef lucr.dr.ing. Chivu Cătălin Iulian
 • • Conf.dr.ing. Chivu Catrina
 • • Prof.dr.ing. Cioara Gheorghe Romeo
 • • Prof.dr.ing. Deaconescu Andrea Cătălina
 • • Prof.dr.ing. Deaconescu Tudor Ion
 • • Șef lucr.dr.ing. Limbășan Ileana Georgiana
 • • Asis.dr.ing. Petre Ioana Mădălina
 • • Conf.dr.ing. Pisarciuc Cristian – Prodecan al Facultății ITMI

Conducători de Doctorat:

Domeniul Inginerie Industrială
 • • Prof.dr.ing. Cioara Gheorghe Romeo
 • • Prof.dr.ing. Deaconescu Andrea Cătălina
 • • Prof.dr.ing. Deaconescu Tudor Ion
Domeniul Inginerie și Management
 • • Prof.dr.ing. Calefariu Gavrilă
 • • Prof.dr.ing. Boșcoianu Mircea