Hai la UNITBV!

Metodele de predare sunt orientate spre activități practice, astfel încât facultatea a dezvoltat parteneriate cu firme private din domeniul aeronautic sau al construcțiilor de mașini, precum: Schaeffler România, Draxlemaier România, Quin, Premium Aerotech, Eurocopter, Autoliv etc. Dotările și soft-urile laboratoarelor sunt în pas cu noile tehnologii. De asemenea, a fost dezvoltat un program de masterat în colaborare cu 11 companii partenere. Disciplinele de studiu și programul de practică au fost stabilite împreună cu aceste companii. Studenții acestei facultăți vor putea obține brevetul de pilot pentru planorism sau vor putea învăța să programeze mașinile cu comandă numerică și să lucreze pe imprimante 3D. Studenții au posibilitatea să studieze un semestru sau chiar un an întreg, în cadrul mobilităților Erasmus, la una dintre cele 12 universități partenere (Erasmus) din Europa, din țări precum: Spania, Germania, Portugalia, Danemarca, Franța, Grecia. etc.

dece1

SUSȚINEM PERFORMANȚA

Universitatea Transilvania din Brașov le oferă studenților 10 tipuri de burse. Studenții cu rezultate academice remarcabile și tinerii implicați în viața comunității primesc burse din partea Universității – „Bursa de excelență a Universității Transilvania din Brașov”, în valoare de 3.000 de lei/an și „Bursa internship student-campus”.

Sunt premiați și stimulați șefii de promoție ai liceelor care devin studenții noștri, sunt premiați șefii de promoție ai programelor noastre de licență, sunt susținuți și încurajați studenții cu dificultăți materiale și cu performanțe deosebite.

În centrul nostru universitar există două mari complexuri studențești cu 13 cămine, însumând 4.200 de locuri de cazare (185 - 315 lei/lună). Fiecare complex dispune de o cantină-restaurant. Bazele sportive (teren de fotbal cu nocturnă, 4 săli de sport) sunt deschise în permanență studenților.

de ce2