Informații pentru admitere

admitere

Facultatea de Inginerie Tehnologică și Management Industrial organizează admiterea în două sesiuni: iulie și septembrie 2021, în mod OnLine.

Perioada de înscrieri:

Te așteptăm să te înscrii online la studiile de licență sau masterat, învățământ cu frecvență sau învățământ la distanță în luna iulie 2021, după ce ai promovat bacalaureatul. După ce te înscrii online, datele tale vor fi verificate și vei primi un mesaj de acceptare a înscrierii pe adresa de email din care ți-ai creat contul de înscriere.

Dacă ai nevoie de ajutor suplimentar la înscrierea online, nu ezita să ne suni! Îți stăm la dispoziție zilnic între orele 9 și 15 la telefon 0268.414690.

Tutorial pentru înscriere online

La facultatea ITMI,  repartizarea candidaților se face în funcție de opțiuni. Informații suplimentare: aici.

Dacă dorești un loc fără taxă, îți recomandăm să completezi mai întâi opțiunile bugetate (fără taxă) ale programelor de studii și apoi pe cele cu taxă! 
Pentru a crește șansele tale de a fi admis, trebuie să completezi, mai întâi, toate optiunile bugetate în ordinea dorită de tine și apoi pe cele cu taxă.
 

Prezentare video - ITMI

Mai multe informații despre: TCM - Tehnologia construcțiilor de mașini; IMC - Ingineria și managementul calității; CA - Construcții aerospațiale

Mai multe informații despre: SPD - Sisteme de producție digitale; IEI - Inginerie economică industrială; IMA - Ingineria și managementul afacerilor

Mai multe informații despre programele de masterat 

Afișarea rezultatelor:

Primele rezultate cu candidații admiși se vor afișa pe 22 iulie 2021 (faza I de repartizare).

Confirmarea locului:

Pentru confirmarea locului admis trebuie să ne aduci documentele de studii în original, la facultate, pe Colina Universității, amfiteatrul C.P.6, în perioada corespunzătoare, conform contractului de admitere.

 Mai multe informații găsești pe pagina de admitere a universitățiihttps://admitere.unitbv.ro/ 

  Numărul de locuri disponibile în sesiunea septembrie 2021 va fi actualizat în timp util. Acum sunt afișate locurile rămase libere pentru sesiunea septembrie 2020:
Condiții de admitere (IF și ID)

Concurs pe bază de dosar 100% media examenului de bacalaureat

La medii egale, departajarea se face în funcție de notele de la examenul de bacalaureat:
 • Prima notă selectată de către candidat, la înscriere;
 • A doua notă selectată de către candidat, la înscriere;
 • A treia nota selectată de către candidat, la înscriere;
 • Nota la matematică de la examenul de bacalaureat 

 

Număr de locuri disponibile Învățământ cu Frecvență (IF) 1
Tehnologia construcțiilor de mașini
Prezentare video
Total: 88
Fără taxă: 31
Cu taxă: 54
Rromi: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 1
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE CPV: 1
Absolvenți de la licee situate în mediul rural: 1
Candidați cu un an pregătitor: 0
Sisteme de producție digitale
Prezentare video
Total: 37
Fără taxă: 11
Cu taxă: 25
Rromi: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE CPV: 1
Absolvenți de la licee situate în mediul rural: 0
Candidați cu un an pregătitor: 0
Ingineria și managementul calității
Prezentare video
Total: 21
Fără taxă: 0
Cu taxă: 20
Rromi: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE CPV: 1
Absolvenți de la licee situate în mediul rural: 0
Candidați cu un an pregătitor: 0

Număr de locuri disponibile Învățământ cu Frecvență (IF) 2
Inginerie economică industrială
Prezentare video
Total: 71
Fără taxă: 41
Cu taxă: 28
Rromi: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 1
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 1
Absolvenți de la licee situate în mediul rural: 0
Candidați cu un an pregătitor: 0
Ingineria și managementul afacerilor
Prezentare video
Total: 58
Fără taxă: 0
Cu taxă: 55
Rromi: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 1
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 1
Absolvenți de la licee situate în mediul rural: 1
Candidați cu un an pregătitor: 0
Construcții aerospațiale
Prezentare video
Total: 28
Fără taxă: 0
Cu taxă: 23
Rromi: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 2
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 1
Absolvenți de la licee situate în mediul rural: 1
Candidați cu un an pregătitor: 1

Număr de locuri Învățământ la distanță (IDD)

Inginerie economică industrială

Total: 72
Fără taxă: 0
Cu taxă: 72

Taxe (2020):
 • Taxa de înscriere: 200 lei.
  Taxa de înscriere se poate achita online cu card bancar direct din aplicația de înscriere.

 • Taxa de școlarizare: 3.500 lei/an.
  Taxa de școlarizare se poate achita prin virament bancar. (Date pentru achitare taxe în cont. pdf, TERMENE pt. achitare TAXA SCOLARIZARE.pdf).

 

Condiții de admitere

Concurs pe bază de dosar și interviu online:

 • 40% media obținută la examenul de diplomă / licență
 • 60% media obținută la interviu
La medii egale, departajarea se face în funcție de:
 1. nota obținută la interviu
 2. media anilor de studiu din ciclul de licență
 3. nota obținută la examenul de diplomă / licență

Metodologia de admitere (valabilă și în anul 2020) - ITMI-Metodologie_Admitere_Master.pdf.

Desfășurarea probei de interviu online 11 septembrie 2020
Candidații înscriși și validați în perioada 7 septembrie...10 septembrie vor susține proba de interviu online vineri, 11 septembrie 2020, începând cu ora 9:00.

Link Instrucțiuni desfășurare proba de interviu online
Link Testare acces conferință online: https://bbb.unitbv.ro/l-c-7kj-l4z


Link Planificare interviu Ingineria fabricației inovative                                                             Link interviu online IFI
Link Planificarea interviu Managementul calității                                                                     Link interviu online MCA
Link Planificare interviu Managementul afacerilor în industrie                                             Link interviu online MAI

 

Desfășurarea probei de interviu online 19 iulie 2020
Candidații înscriși și validați în perioada 16 iulie...18 iulie vor susține proba de interviu online duminică, 19 iulie 2020, începând cu ora 9:00.

Link Instrucțiuni desfășurare proba de interviu online
Link Testare acces conferință online: https://bbb.unitbv.ro/l-c-7kj-l4z


Link Planificare interviu Ingineria fabricației inovative                                                             Link interviu online IFI
Link Planificare interviu Ingineria proceselor de fabricație avansate                                   Link interviu online IPF
Link Planificarea interviu Managementul calității                                                                     Link interviu online MCA
Link Planificare interviu Managementul afacerilor în industrie                                             Link interviu online MAI

 Desfășurarea probei de interviu online 17 iulie 2020

Având în vedere prelungirea înscrierilor până sâmbătă 18 iulie, ora 13:00, desfășurarea probei de interviu online va avea loc în două etape:
1. Candidații înscriși și validați până miercuri, 15 iulie, ora 15:00 vor susține proba de interviu online vineri, 17 iulie 2020, începând cu ora 8:00.
Planificarea la interviu va fi afișată joi, 16 iulie, după ora 12:00.

2. Candidații înscriși și validați în perioada 16 iulie...18 iulie vor susține proba de interviu online duminică, 19 iulie 2020, începând cu ora 9:00.
Planificarea la interviu va fi afișată sâmbătă, 18 iulie, după ora 16:00.

Link Instrucțiuni desfășurare proba de interviu online
Link Testare acces conferință online: https://bbb.unitbv.ro/l-c-7kj-l4z


Link Planificare interviu Ingineria fabricației inovative                                                             Link interviu online IFI
Link Planificare interviu Ingineria proceselor de fabricație avansate                                   Link interviu online IPF
Link Planificarea interviu Managementul calității                                                                     Link interviu online MCA
Link Planificare interviu Managementul afacerilor în industrie                                             Link interviu online MAI

Tematica pentru admitere

Număr de locuri disponibile Învățământ cu Frecvență (IF-master)
Ingineria fabricației inovative
Total: 10
Fără taxă: 0
Cu taxă: 9
Rromi: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE CPV: 1
Ingineria proceselor de fabricație avansate
Total: 18
Fără taxă: 0
Cu taxă: 17
Rromi: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE CPV: 1
Managementul calității

Total: 15
Fără taxă: 0
Cu taxă: 13
Rromi: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 1
Cetățeni țări terțe UE CPV: 1
Managementul afacerilor în industrie
Total: 17
Fără taxă: 0
Cu taxă: 16
Rromi: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE CPV: 1

Taxe (2020):
 • Taxa de înscriere: 200 lei.
  Taxa de înscriere se poate achita online cu card bancar direct din aplicația de înscriere.

 • Taxa de școlarizare: 3.500 lei/an.
  Taxa de școlarizare se poate achita prin virament bancar. (Date pentru achitare taxe în cont. pdf, TERMENE pt. achitare TAXA SCOLARIZARE.pdf).

 

 

Criterii de admitere

Media de admitere la doctorat se obține ca medie aritmetică dintre:

 • media obținută la examenul de specialitate (media aritmetică a notelor membrilor comisiei de admitere);
 • media obținută la examenul de disertație (unde este cazul);
 • media obținută la examenul de licență.

Media de admitere constituie criteriul de admitere și de ierarhizare a candidaților pentru repartizarea locurilor scoase la concurs (bugetate şi cu taxă) și a burselor de studii doctorale, conform criteriilor specifice.

Candidații care obțin la colocviul de specialitate o medie mai mică de nota 8 (opt) sunt declarați respinși.

Taxe de școlarizare
 • Inginerie industrială / Inginerie și management – 3.500 lei/an

 

Taxa de școlarizare se poate achita prin virament bancar sau la casieria din Rectorat (Date pentru achitare taxe în cont. pdf, TERMENE pt. achitare TAXA SCOLARIZARE.pdf).