Plata examenelor sau a altor taxe stabilite prin Hotărârea Senatului Universității

Studenții creditati sau cei cărora li s-au stabilit diferențe vor achita la casieria din corpul D, Colina universității taxele alocate de către secretariat conform listei de taxe aprobate de Senatul universității pentru anul în curs, listă afișată la avizierele facultății din corpul A și corpul B.