Masterat

 

Programe de studii

Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Inginerie industrială. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe de utilizare a strategiilor şi tehnicilor actuale în ingineria fabricației, pentru implementarea conceptelor CAD/CAPP/CAM, inginerie simultană, industria 4.0, precum și competențe de cercetare știintifică.

 

Discipline studiate:Conducere numerică asistată de calculator, Tehnologii performante de fabricație, Sisteme avansate de fabricație, Pachete software pentru modelare inovativă a produselor, Tehnologii computerizate de măsurare 3D, Sisteme de producție reconfigurabile, Managementul și resursele proiectelor de cercetare, Inovare și inventică, Proiectarea experimentelor, etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: inginer cercetare în tehnologia construcțiilor de maşini, șef linie fabricatie, inginer de cercetare în mașini și instalatii mecanice, șef secție cercetare-proiectare, șef birou tehnic, instructor sistem de producție, inginer de cercetare în creația tehnica în construcția de mașini; inginer CAPP/CAM, inginer programator CNC, inginer CAD, inginer îmbunătățire procese, inginer planificare/conducere producție, inginer mentenanță sisteme de producție, cercetător științific în inginerie industrială, etc.

Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Inginerie industrială. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe în dezvoltarea de produse şi tehnologii noi, proiectarea proceselor tehnologice de fabricație a produselor din materiale metalice şi plastice, utilizarea tehnicilor de proiectare şi implementare a managementului întreprinderii, managementului calității şi a managementului proiectelor industriale. Programul de masterat este unul de tip profesional și este susținut de 11 companii industriale de top, din zona Brașovului. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea profesiei de inginer procese de fabricație, dar și a altor profesii din domeniul Ingineriei industriale, în companiile care susțin programul de masterat sau în alte companii din țară sau străinătate.

 

Discipline studiate: Proiectare pentru fabricație, Tehnologii utilizate în procesele de fabricație, Managementul calității, Managementul proiectelor, Injectarea materialelor plastice etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor:expert inginer mecanic, șef procese de fabricație, inginer procese de fabricație, manager îmbunătățire procese, etc.

Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Inginerie industrială. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe în implementarea şi auditul sistemului de management al calității din ingineria industrială, în elaborarea şi implementarea sistemului integrat calitate-mediu / calitate-mediu- sănătate şi securitate ocupațională, în analiza aprofundată a fiabilității şi securității sistemelor utilizate în ingineria industrială, elaborarea metodelor, procedeelor şi sistemelor adecvate de mentenanță, în utilizarea metodelor, procedeelor, mijloacelor, algoritmilor, softurilor etc. destinate proiectării şi cercetării științifice în ingineria industrială.

 

Discipline studiate: Sistemul de management al calității, Managementul calității mediului, Managementul sănătății și securității ocupaționale, Managementul riscurilor, Tehnologii și echipamente moderne de control, Controlul statistic al calității, Analiza fiabilității și securității sistemelor, Procedee, metode și sisteme de mentenanță etc.


Perspective după finalizarea studiilor: specialist în domeniul calității, auditor în domeniul calității, șef proiect/program; absolvenții programului de masterat au multiple posibilități de angajare deoarece pot profesa atât în domeniul ingineriei industriale, cât și în domenii compatibile precum inginerie mecanică, inginerie aerospațială, știința și ingineria materialelor, inginerie și management, ca specialist în domeniul calității, auditor în domeniul calității, șef proiect/program în inginerie industrială, inginer de mentenanță etc.

Domeniul de master în care se încadrează acest program de studii este Inginerie și Management. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Programul de studiu este dimensionat pe exigențe europene și își propune să asigure aprofundarea cunoștințelor și o pregătire de nivel înalt absolvenților de studii universitare de licență, interesați de concepte, practici și soluții de actualitate concomitent cu dezvoltarea capacităților de cercetare științifică, care pot continua cu studii doctorale. Programul de studii este structurat pe următoarele trasee opționale: Managementul afacerilor industriale și Antreprenoriat.

 

Discipline studiate: management financiar și analiza economică, management investițional, mentenață, antreprenoriat etc.


Perspective după finalizarea studiilor: : manager general, responsabil proces, director tehnic; director societate comercială, conducător firmă mică - patron (girant) în afaceri, intermedieri și alte servicii comerciale, administrator societate comercială; funcții de management în diversele societăți economice; antreprenor.