Inginerie și management industrial

Din punct de vedere didactic departamentul Inginerie și management industrial (IMI) coordonează trei programe de studii de licență și un program de masterat, din două domenii. În cadrul perfecționării postuniversitare prin doctorat, în departamentul IMI își desfășoară activitatea 6 conducători de doctorat în 2 domenii prioritare – Inginerie industrială și Inginerie şi management.

Membrii Consiliului Departamentului de Inginerie și Management Industrial:

 • • Conf.dr.ing.ec. Flavius Aurelian SÂRBU - Director departament
 • • Prof.dr.ing. Adriana FLORESCU
 • • Conf.dr.ing. Cristina GĂVRUȘ
 • • Șef lucr.dr.ing. Magdalena BARBU
 • • Șef lucr.dr.ing. Ioana Mădălina PETRE
Program audiențe:

Marți, 12.00 – 14.00, sala VI08 - HIBROM
Inscrierile în audiență se fac la tel. 0268.477113 sau 0268.412921 int.187 sau pe e-mail: info-dimi@unitbv.ro


Membrii Colectivului Departamentului de Inginerie și Management Industrial:

Conducători de Doctorat:

Domeniul Inginerie Industrială

 • • Prof.dr.ing. Gheorghe Romeo CIOARĂ
 • • Prof.dr.ing. Andrea Cătălina DEACONESCU
 • • Prof.dr.ing. Tudor Ion DEACONESCU

Domeniul Inginerie și Management

 • • Prof.dr.ing. Mircea BOȘCOIANU
 • • Prof.dr.ing. Adriana FLORESCU
 • • Prof.dr.ing. Gavrilă  CALEFARIU