Rezultatele admiterii - iulie 2017

rezultate admitere itmi

 • • Construcţii aerospaţiale
 • • Tehnologia construcţiilor de maşini
 • • Ingineria şi managementul calităţii
 • • Inginerie economica industrială
 • • Ingineria şi managementul afacerilor
 • • Mașini–unelte și sisteme de producție
 • • Ingineria fabricației inovative
 • • Ingineria proceselor de fabricație avansate
 • • Managementul calității
 • • Managementul afacerilor în industrie
 • • Inginerie industrială
 • • Inginerie și management