Grupuri de cercetare

Accesează informații despre centrele de cercetare, grupurile și/sau echipele de cercetare din facultatea noastră. 

Centrul de cercetare ştiințifică C05A - Tehnologii şi sisteme avansate de fabricație

Centrul C05A oferă servicii de cercetare ştiințifică şi consultanță tehnică pentru implementarea tehnicilor și tehnologiilor inovative de proiectare şi fabricație, precum şi pentru realizarea, prin astfel de tehnologii, a prototipurilor și seriilor mici din domeniul industrial şi medical. Fabricarea produselor se realizează prin tehnologii aditive, prelucrare prin așchiere CNC, tăiere cu jet de apă și abraziv și electroeroziune cu fir, utilizând echipamente de ultimă generație și proiectare software.

Domeniile principale de cercetare abordate se încadrează în domeniul prioritar Materiale, procese şi produse inovative, dar există şi abordări la granița dintre acest domeniu şi domeniile prioritare Energie, Mediu şi Sănătate. Principalele teme generale de cercetare sunt:

 • proiectarea şi testarea sistemelor CAD/CAPP/CAM utilizate în industrie, sisteme de energii regenerabile şi în aplicații medicale;
 • utilizarea tehnologiilor de fabricație aditivă în domeniile industrial, aerospațial, medicină şi energii regenerabile;
 • utilizarea tehnicii Reverse Engineering prin metode de scanare 3D şi aplicațiile acesteia în industria constructoare de mașini, aerospațială şi în medicină;
 • dezvoltarea, testarea şi îmbunătățirea tehnologiilor inovative în fabricarea produselor;
 • dezvoltarea şi implementarea metodelor de conducere adaptivă a proceselor tehnologice de fabricație moderne;
 • dezvoltarea şi testarea tehnologiilor de deformare incrementală a tablelor metalice;
 • dezvoltarea şi testarea tehnicilor de măsurare a diverşilor parametri ai calității pieselor;
 • proiectarea şi testarea planurilor de control statistic al proceselor şi produselor;
 • proiectarea și aplicarea tehnicilor de testare accelerată a fiabilității produselor şi proceselor;
 • prelucrarea statistică, analiza și interpretarea datelor experimentale;
 • aplicarea tehnicilor moderne de determinare a fiabilității produselor industriale;
 • dezvoltarea sistemelor integrate de management în conformitate cu standardele internaționale din domeniul calitate – mediu – sănătate și securitate ocupațională;
 • servicii de training profesional în domeniile de competență.

Centrul dispune de echipamente de fabricație de ultimă generație, aparatură pentru măsurare modernă şi software specific. Dintre echipamentele existente se pot menționa: sistem de fabricație aditivă SLM250, centru de prelucrare vertical în 5 axe Mori Seiki, maşină de tăiere cu jet abraziv Maxiem 1530, strung CNC Goodway, scanner mobil Comet L3D, maşină de măsurat CMM Mitutoyo, sistem optic de măsurare Quick Image Vision, coloană de măsurare verticală digitală, aparatură digitală de măsurare dimensională şi a rugozității suprafețelor.

Resursa umană a centrului este formată din 24 cadre didactice şi 1 cercetător ştințific care asigură competențele necesare desfăşurării activităților de cercetare în cadrul temelor menționate anterior.

Cercetările se realizează prin contracte de cercetare ştiințifică de tip grant de cercetare, contracte de asistență tehnico-ştiințifică cu terți și coordonarea tezelor de doctorat. Rezultatele cercetărilor sunt valorificate prin publicarea de articole ştiințifice la conferințe internaționale, în jurnale de specialitate și prin propuneri de brevete de invenție.

Grupurile de cercetare din cadrul centrului de cercetare ştiințifică C05A - Tehnologii şi sisteme avansate de fabricație sunt:

CALITATEA - Manifest pentru secolul 21

 

Centrul de cercetare științifică C05B - Inginerie Economică şi Sisteme de Producție

 

Centrul de cercetare Inginerie economică şi sisteme de producție desfăşoară activități de cercetare fundamentală şi aplicativă, consultanță şi asistență tehnico-ştiintifică, instruire, formare continuă şi expertiză în domeniile Inginerie şi management şi Inginerie industrială, având ca activități principale: proiectarea şi managementul sistemelor de producție, analize tehnico-economice, cercetări în domeniul maşinilor-unelte, a echipamentelor şi tehnologiilor neconvenționale, cercetări în domeniul acționărilor fluidice.

Centrul desfășoară studii de fezabilitate în vederea implementarii sistemelor integrate de management și servicii de cercetare știintifică privind modelarea, simularea, optimizarea și conducerea proceselor tehnologice industriale și a sistemelor de producție. Cercetarea aplicativă pentru implementarea de mașini-unelte, echipamente și tehnologii neconvenționale, în industrie, precum și dezvoltarea de soluții inovative în fabricație se realizează prin tehnici de Reverse Engineering, Prototype Production și testarea sistemelor fluidice (pneumatice si hidraulice).

Centrul de cercetare Inginerie economică si sisteme de producție oferă servicii vizând:

 • studii de fezabilitate în vederea implementării sistemelor integrate de management;
 • modelarea, simularea, optimizarea şi conducerea proceselor tehnologice industriale şi a sistemelor de producție;
 • realizarea unor prototipuri, testarea aspectelor tehnologice şi validarea modelelor de simulare pe sisteme reale;
 • studii, proiectări şi modernizări de maşini-unelte;
 • cercetări privind implementarea de echipamente şi tehnologii neconvenționale în industrie;
 • dezvoltarea de soluții inovative în fabricație folosind tehnici de Reverse Engineering şi Prototype Production;
 • testarea sistemelor fluidice (pneumatice şi hidraulice) pe standuri dotate cu aparatură şi software-uri de ultimă generație.

 

Grupurile de cercetare din cadrul centrului de cercetare ştiințifică C05B - Inginerie Economică şi Sisteme de Producție sunt: