Despre facultate

Facultatea de Inginerie Tehnologică si Management Industrial îsi are originea încă în anul 1949 când, la Institutul de Mecanică din Brasov, au fost înființate specializările „Scule, dispozitive și aparate” și „Mașini unelte”, prin a căror contopire, în anul 1953, a rezultat specializarea „Tehnologia Construcțiilor de Mașini”. Un deceniu mai târziu, în anul 1964, această specializare a dat denumirea unei noi facultăți, desprinsă din Facultatea de Mecanică si denumită Facultatea de Tehnologia Construcțiilor de Mașini. În anul 1994 denumirea s-a schimbat în Facultatea de Inginerie Tehnologică, iar apoi, reflectând extinderea cantitativă si calitativă a domeniului “Inginerie si management”, în anul 2010 denumirea s-a schimbat din nou, în prezent fiind Facultatea de Inginerie Tehnologică și Management Industrial.

Facultatea dispune de o infrastructură modernă utilizată atât pentru activitatea didactică cât si pentru cea de cercetare stiintifică, având spatii proprii pentru învătământ si pentru cercetare. Spatiile destinate activitătii didactice organizate ca laboratoare specifice sunt dotate corespunzător, existând conditiile si tehnica necesară pentru predare la nivelul cerințelor actuale. Se remarcă condițiile deosebite pentru cercetarea stiintifică, datorate celor două Departamente de cercetare ale facultății (D05A - Tehnologii și Sisteme Avansate de Fabricație, și D05B - Inginerie Economică și Sisteme de Producție), amplasate în noul sediu al Institutului de Cercetare-Dezvoltare Inovare: Produse High-Tech pentru Dezvoltare Durabilă. Facultatea are relatii de colaborare si contracte bilaterale cu peste 50 de institutii europene de învătământ superior din Austria, Belgia, Danemarca, Estonia, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Portugalia, Spania. În cadrul proiectelor europene, există un flux continuu de studenși și cadre didactice, care beneficiază de burse pentru stagii de pregătire sau perfecționare în instituțiile europene partenere, precum și studenți și profesori din aceste instituții care studiază sau predau în facultatea noastră.

În facultate si în universitate este implementat Sistemul de Management al Calitătii (ISO 9001), care asigură cadrul pentru o continuă îmbunătățire a performanțelor procesului didactic. În anul 2012 Universitatea Transilvania din Brasov a fost supusă evaluării instituționale conform procedurii Agenției Române de Asigurare a Calității în Învătământul Superior (ARACIS), evaluare finalizată cu acordarea calificativului grad de încredere ridicat, care, așa cum afirmă scrisoarea ARACIS, „reflectă valoarea rezultatelor obtinute în activitatea didactică, de cercetare, de management universitar si de cooperare internațională, precum și în activitatea de îmbunătățire a calității învățământului în conformitate cu standardele europene”.


Mesajul decanului

Decanii facultății de Inginerie Tehnologică și management industrial

Parteneri Universitari ITMI

pdfMonografia facultății ITMI la 55 de ani

pdfPrezentarea facultății la 55 de ani