Despre facultate

Facultatea de Inginerie Tehnologică si Management Industrial îsi are originea încă în anul 1949 când, la Institutul de Mecanică din Brasov, au fost înființate specializările „Scule, dispozitive și aparate” și „Mașini unelte”, prin a căror contopire, în anul 1953, a rezultat specializarea „Tehnologia Construcțiilor de Mașini”. Un deceniu mai târziu, în anul 1964, această specializare a dat denumirea unei noi facultăți, desprinsă din Facultatea de Mecanică si denumită Facultatea de Tehnologia Construcțiilor de Mașini. În anul 1994 denumirea s-a schimbat în Facultatea de Inginerie Tehnologică, iar apoi, reflectând extinderea cantitativă si calitativă a domeniului “Inginerie si management”, în anul 2010 denumirea s-a schimbat din nou, în prezent fiind Facultatea de Inginerie Tehnologică și Management Industrial.

Facultatea dispune de o infrastructură modernă utilizată atât pentru activitatea didactică cât si pentru cea de cercetare stiintifică, având spatii proprii pentru învătământ si pentru cercetare. Spatiile destinate activitătii didactice organizate ca laboratoare specifice sunt dotate corespunzător, existând conditiile si tehnica necesară pentru predare la nivelul cerințelor actuale. Se remarcă condițiile deosebite pentru cercetarea stiintifică, datorate celor două Departamente de cercetare ale facultății (D05A - Tehnologii și Sisteme Avansate de Fabricație, și D05B - Inginerie Economică și Sisteme de Producție), amplasate în noul sediu al Institutului de Cercetare-Dezvoltare Inovare: Produse High-Tech pentru Dezvoltare Durabilă. Facultatea are relatii de colaborare si contracte bilaterale cu peste 50 de institutii europene de învătământ superior din Austria, Belgia, Danemarca, Estonia, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Portugalia, Spania. În cadrul proiectelor europene, există un flux continuu de studenși și cadre didactice, care beneficiază de burse pentru stagii de pregătire sau perfecționare în instituțiile europene partenere, precum și studenți și profesori din aceste instituții care studiază sau predau în facultatea noastră.

În facultate si în universitate este implementat Sistemul de Management al Calitătii (ISO 9001), care asigură cadrul pentru o continuă îmbunătățire a performanțelor procesului didactic. În anul 2012 Universitatea Transilvania din Brasov a fost supusă evaluării instituționale conform procedurii Agenției Române de Asigurare a Calității în Învătământul Superior (ARACIS), evaluare finalizată cu acordarea calificativului grad de încredere ridicat, care, așa cum afirmă scrisoarea ARACIS, „reflectă valoarea rezultatelor obtinute în activitatea didactică, de cercetare, de management universitar si de cooperare internațională, precum și în activitatea de îmbunătățire a calității învățământului în conformitate cu standardele europene”.


Mesajul decanului

Dragi candidați,

În cei peste 50 de ani de existență ai facultății ca și structură academică au fost pregătite generații și generații de ingineri care și-au adus o contribuție esențială în dezvoltarea mediului industrial din Brașov și din țară, atât în domeniul tehnologic, cât și managerial. Datorită unei bune pregătiri profesionale dobândite în timpul studiilor, în fiecare an absolvenții sunt ușor integrați în companii industriale naționale și multinaționale. Beneficiind de o bază materială excelentă, de un corp profesoral foarte bine pregătit si de colaborarea deosebită cu companiile industriale, în prezent, în facultate se instruiesc cu bune rezultate profesionale, aproximativ 1400 de studenti în cadrul unor programe de studii de licență, masterat, doctorat si formare continuă. Îmbinând traditia cu modernitatea, în cadrul facultății există programe de studii de licență care se derulează încă din anul 1949, Tehnologia construcțiilor de mașini (sub acest nume din 1953) și Mașini unelte și sisteme de producție. După 1990, în concordanță cu schimbările din societate și evoluția științei și tehnicii, oferta educațională s-a îmbogățit cu noi programe de studii: Construcții aerospațiale, Inginerie economică industrială, Ingineria și managementul calității și Ingineria și managementul afacerilor. La nivel de masterat studenții își pot continua pregătirea universitară în cadrul următoarelor programe de studii: Ingineria fabricației inovative, Managementul calității, Ingineria și managementul afacerilor și Ingineria proceselor de fabricație avansate. Sub îndrumarea unor cadre didactice cu recunoaștere națională și internațională, studiile universitare pot fi completate prin studii doctorale în domeniile: Inginerie industrială și Inginerie și management. În fiecare an sunt admiși la cele șase programe de studii de licență, aproximativ 300 de absolvenți de liceu, iar la cele patru programe de masterat peste 150 de absolvenți de studii de licență.

Va așteptăm să deveniți studenți la una dintre facultățile tehnice de mare tradiție din România, Facultatea de Inginerie Tehnologică și Management Industrial!

Cu aleasă considerație,
Prof. dr. ing. Gheorghe OANCEA,
Decan

Decanii facultății de Inginerie Tehnologică și management industrial

Parteneri Universitari ITMI

pdfMonografia facultății ITMI la 55 de ani

pdfPrezentarea facultății la 55 de ani